Home Sheetmusic Folksongs Friese bladmuziek Friese MP3 Sheetmusic Anthems Sheetmusic Hymns Sheetm. Psalmen & Gez. Sheetmusic South AfricaShema Hear o Israel (by Adrian Snell, 1980)

Bijbelstudies (ca. 30 a 40 min per stuk)

The most performed song of all (3500+): Amazing Grace (YouTube)

'Amazing Grace' by Glenn Campbell on Pipes (MP3)Note: WAV & WMA files may not not play in Google Chrome but OK in IE and Windows Media Player. MP3 OK

Romeinen (Steenhuis, 2007, WAV):

1 Romeinen 1v1-7: Geroepenen

2 Romeinen 1v8-23: Uit het geloof tot het Geloof

3 Romeinen 1v24-32: de Waarheid vervangen

4 Romeinen 2v1-16: Moraalridders ontmaskerd

5 Romeinen 2v17-3v8: De wet is de Here zelf

6 Romeinen 3v9-31: Rechtvaardigheid door geloof

7 Romeinen 4v1-25: Geloof in Christus

8 Romeinen 5v1-11: staan in Genade

9 Romeinen 5v12-6v14: de dood overwonnen

10 Romeinen 6v15-23: koper, hout, zilver

11 Romeinen 7v1-26: de wet, God's norm

12 Romeinen 8v1-30 vrijheid door de Geest

13 Romeinen 8v31-39 God is voor ons

14 Romeinen 9v1-5 Verkiezing van Israel

15 Romeinen 9v6-10 Gerechtigheid uit geloof

16 Romeinen 11: Heil uit de heidenen

17 Romeinen 12v1-8: Toewijding aan God

18 Romeinen 12v9-H13: Onderlinge liefde

19 Romeinen 14v1-23: Verdraagzaamheid

meer 'downloads' van o.a. Steenhuis en vele anderen

meer 'downloads' van o.a. Steenhuis en anderen

de Toekomst (Steenhuis, 2001, WAV):

de Toekomst 1/5 - de Toekomst - Math 24 / 1Cor 10:11 / Ef 1:19+

de Toekomst 2/5 - Jeruzalem - Zach 12

de Toekomst 3/5 - Israel God's Oogappel - Deut 32:10 Zach 2:8 Gen 26:15

de Toekomst 4/5 - de Gemeente heeft haar Hemelvaart - 2Thes2

de Toekomst 5/5 - de Verdrukking - Openb 13, Deut 6:4

 

Jeremia (Ouweneel), Christus in het Oude Testament, MP3:

Jeremia 23: De Rechtvaardige Spruit

Jeremia 30 & 31: David hun Koning

Jeremia 33: Mijn knecht David

meer 'downloads' van o.a. Ouweneel

 

Joodse kijk op het boek Exodus (Steffens), het Verlossingsmotief, MP3:

1A Exodus: Intro

1B Exodus: de Thora


2A Exodus: heet "Namen' in Hebreeuws, Babylon Zie ook *** 12 stammen kaart ***

2B Exodus: de geest van Babylon, Magog, vrouwen in de verlossingslijn


3A Exodus: o.a. Hebreeuws alfabet, Lied van Moses

3B Exodus: o.a. oordelen in Egypte vs. Openbaring, viering van Pesach (Ps 113-118)


4A Exodus: o.a. Eenheid in de gemeente, Thora als heenwijzing naar Christus, Isaac als profetisch figuur

4B Exodus: o.a.Seder maaltijd, betekenis van plagen, verlossing.

Zie ook *** 1938 Evian-les-Bains Conference ***

meer 'downloads' op Peter Steffens website

 

Ezechiel (Ouweneel), Christus in het Oude Testament, MP3:

1. Ezechiel 1: de Mens op de troon

2. Ezechiel 17: het Cedertwijgje

3. Ezechiel 21: de Rechthebber

4. Ezechiel 34: de Goede Herder

5. Ezechiel 37: de Eeuwige Vorst


meer 'downloads' van o.a. Ouweneel

Youtube: Listen to 'In Christ alone'

Interessante oud-testamentische vondsten (Ron Wyatt), te zien op YouTube (Engels):

1. de uittocht uit Egypte, en de echte berg Sinai in Arabia (Exodus and Mt Sinai) (zie Gal 4)

2. de ark van Noach / Noah's Ark found

3. Sodom & Gomorrah gevonden / found

RC Sproul powerful thoughts on naturalism

more on Sproul and Ligonier ministries

de dag des Heren / de Opname (John McArthur, Engels: The Day of the Lord - Rapture):

Deel 1 - 1Thess4:14-18/5:1-2

Deel 2 - 1Thess5:3,John 14,1Cor15

Deel 3 - 1Thess5:3

de Opname/ the Rapture Explained (Joseph Prince, Engels):

Jospeh Prince - the Rapture explained, part1

Jospeh Prince - the Rapture explained, part2

English: Defense of the pretrib rapture, J Hart

English: more pre-trib articles

eigenschappen van de aanstaande wereldleider/characteristics of the coming world leader

(David Jeremiah, Engels):

Antichrist1

Antichrist2

Antichrist3

Antichrist4

verdrukking / tribulation

verdrukking2 / tribulation2

URL nummering loopt door / URL nrs continue


John F Strombeck (Eng):

Buy 'Opname der Gemeente' / 'First the Rapture' by Strombeck


lees logisch betoog/ read 'First the Rapture' by JP Strombeck - Foreword by Warren Wiersbe (Eng, pdf 3.7 MB)


'Disciplined by Grace' John F Strombeck on Mohamedanism - Islam (Eng, pdf)


An excellent Overview of Pretribulational arguments, by Mark Hitchcock (Eng, pdf)

kerkdiensten /studies / preken:

Spurgeon

Zoeklicht diensten

Vergadering diensten

Dato Steenhuis - de Toekomst

Preken Veenendaal Baptisten

Preken Jozua Alblasserdam

online diensten Bethel gemeente

preken wijlen Joop Schotanus

Verwante Studie sites

meer (audio) studies, internet Bijbelschool

English: Grace Evangelical Society free resourcesnice songs:

Youtube: Listen to 'Before the Throne of God'

Youtube: Listen to 'Lead me gently home, Father'

Youtube: Listen to 'One sat beside the highway begging' (Hildor Janz, 1960s) https://www.youtube.com/watch?v=HOQ9D1K3rn8

Youtube: Listen to 'The Lord Thy God (Annie Herring 1989)

Youtube: Some impressive organ play, by a very young Gert van Hoef

Youtube: Royal Albert Hall singing

Youtube: singing 50 hymns

Youtube: Nederland Zingt - top 100

Some Middle-East History:

Youtube: Hatikvah, de hoop van 2000 jaar / Hope of 2000 years (Sheetmusic here)

40 kaarten van het midden oosten / 40 maps of middle east history

Palestine or Israel?

a Palestinian's view of Palestine


Rulers of the holy land

the Hebrews/Israelites = 1666 years

Babylonians = 70 years

Persians = 200 years

Seleucids = 300 years

Romans = 300 years

Byzantines = 300 Years

Arabs = 460 years

Crusaders = 200 years

Saracens = 200 years

Turks = 400 years

British = 30 years

After 1948: the Jews, and counting


"We will feast in the house of Zion", a beautiful Millennial song by Sandra McCrackenReal Time Web Analytics

Clicky