Home Friesland 1664 Schotanus Maps 1718 Schotanus Maps old Friesland maps Vintage Africa maps Southern Africa Maps Holy Land Maps Bladmuziek / Sheetmusic Genealogy


1718 Friese grietenij landkaarten van Bernardus Schotanus a Steringa / Friesland maps

uitgave 1718 Halma altas

Tresoar - kopie van de Bernardus Schotanus a Sterringa Atlas - (Halma uitg. 1718)

Bernardus Schotanus Molen Octrooi uit 1690 (Fries)

1698 Afbeeldinge van de Heerlijkheyd Friesland, Bernardus Schotanus a Steringa, Caspar Luyken

1698 Afbeeldinge van de Heerlijkheyd Friesland, Bernardus Schotanus a Steringa, Titelblad uitg. Halma

1718 Afbeeldinge van de Heerlijkheyd Friesland, Bernardus Schotanus a Steringa, uitg. Halma

1718 Afbeeldinge van de Heerlijkheyd Friesland, Bernardus Schotanus a Steringa, C Luyken, uitg. Halma


Friese grietenijkaarten

Achtkerspelen

Baarderadeel

Barradeel

Dantumadeel

Dongeradeel

Doniawerstal

Ferwerderadeel 1

Ferwerderadeel 2

Franekerdeel

Gaasterland

Haskerland

Idaarderadeel

het Bildt

Hennaarderadeel

Idaarderadeel

Leeuwarderadeel

Rauwerderhem

Smallingerland

Schoterland

Stellingwerf

Tjietjerksteradeel

Utingeradeel

     

Deze atlas bevat tevens toevoegingen van Menso Alting, met verklarende tekst

1697 Menso Alting 1: Friesland en de Batavieren

1697 Menso Alting 2: Friesland over de Rijn

1697 Menso Alting 3: Friesland na het verhuizen der Franken en de aankomst der Saksen

1697 Menso Alting 4: Friesland na de wederkomst der Franken

1697 Menso Alting 5: het Vrije Friesland tussen de Kinnen en de Eems

1697 Menso Alting 6: het Vrije Friesland na de 'overwateringen' uit de 13de eeuw

1697 Menso Alting 7: het Vrije Friesland van de Flie tot de Lauwers

Real Time Web Analytics

Clicky